1 2 3 4 5 6

Dự án Xưởng gốm TDS

Ngày đăng: 30-11-2015 08:07:57 AM

- Vị trí: Biên Hòa, Đồng Nai

- Qui mô: 3,000m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Tâm Dũng Sơn

- Ngành nghề: Sản xuất gốm sứ

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác